pl-biography

Printer-friendly versionPDF version

Poland
Sąd Najwyższy
 
Małgorzata Gersdorf, Prof. Dr hab., Warsaw University Professor
The First President of the Supreme Court of the Republic of Poland
Member of the Network of the Supreme Judicial Courts of the European Union
 
President since: 30 April 2014
 
Justice of the Supreme Court since: 18 July 2008
 
Career before being justice of the Supreme Court:
2008-2014 Supreme Court justice at the Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber.
2004-2005 Legal counsel in the Supreme Court
2003-2005 Member of the Legislative Board at the Prime Minister
1991-2004 Member of the Supreme Court Research and Analyses Office
Honourable functions at Warsaw University:
2008- 2012 Senator of Warsaw University and chair of the Legal and Statutory Committee of the Senate
2008-2009 Head of the School of Labour Law and Social Security at the Warsaw University Faculty of Law and Administration
2005-2008 Vice chancellor of Warsaw University
since 2006 Head of the Laboratory of Non-Employment Based Contracts at that faculty
2000-2012 Member of the Warsaw University Senate committees (also chair of the Legal and Statutory Committee)
1992 - 1993 Deputy Director of the Institute of Legal and Administrative Sciences at the Warsaw University Faculty of Law and Administration
Since 1975 academic activities at Warsaw University
1980 -2005 Member of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarność”
She is deputy editor-in-chief of the Praca i Zabezpieczenie Społeczne monthly and member of the editorial meeting of Przegląd Sądowy, and from March 1997 to 2003 she was editor-in-chief of the Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych monthly.
Professor Małgorzata Gersdorf’s major books (apart from the published PhD thesis and her postdoctoral and professorial dissertations) include:
Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie prawo spółdzielcze [Cooperative Employment Relationship in the Cooperative Law], Warsaw 1988 (co-author);
Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło [Contract of Employment, Contract of Mandate, Contract to Perform a Specific Task], Warsaw 1993;
Zlecenie i agencja w nowych uregulowaniach prawnych [Commission and Agency in New Legal Regulations], Warsaw 1995;
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz [Protection of Workers’ Claims in Case of Employer’s Insolvency. A Commentary], Warsaw 2001;
Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instytucja ochrony roszczeń pracownika [Employer’s Insolvency in Labour Law. The Guaranteed Employee Benefits Fund as an Institution to Protect Worker’s Claims], Warsaw 2002;
Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy [A Commentary to the Act on the National Labour Inspectorate], Warsaw 2008 (co-author);
Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy [The Employed and Employers on the Current Job Market], Warsaw 2011 (editor and co-author);
Komentarz do Kodeksu Pracy [A Commentary to the Labour Code] (updated many times), the latest publication Warsaw 2011 (co-author);
Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz [Social Accident and Sickness Insurance. A Commentary], Warsaw 2012 (editor and co-author).